Woest is een cultuureducatie festival voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Woest positioneert zich als aanjager van vernieuwing waarbij kunst het uitgangspunt is.

Kunst zorgt ervoor dat verbeelding wordt aangewakkerd. Woest gelooft in een toekomst

waar ieder kind mag leren vanuit zijn/haar intrinsieke leervraag en eigenaar is van zijn/haar

eigen proces. Woest onderschrijft het belang van talentontwikkeling en persoonsvorming

van jongeren. De communicatie van Woest richt zicht zich op docenten, cultuurcoördinatoren, kunstenaars, beleidsmakers en jongeren. De huisstijl is ontworpen in samenwerking met studenten van Cibap en in afstemming met jongeren.

Expertise: communicatie, grafisch design
Eindproducten: jaarlijks opstellen en uitvoeren communicatieplan, opmaak evaluatiedocument, ontwerp alle communicatiemiddelen, projectleiding communicatie
Opdrachtgever: Festival Woest
www.festivalwoest.nl

Scroll naar boven